RIFAT EMEKÇİ

RIFAT EMEKÇİ

GÖZLEM
[email protected]

ENGELLİLER VE BAKIM SİGORTASI

03 Şubat 2022 - 09:00

3 Aralık Dünya Engelliler gününde yıllarca Engellilere yönelik sivil toplum çalışmalarında beraberce hak mücadelesi verdiğimiz özel çocuğumuz Y. Emre Can’ın Babası Sayın Bilal Kızartıcı sosyal medya hesabında  çok özel bir mesaj paylaşmış.
Kendisi Eğitimci ve Sosyolog olan Sayın Bilal Kızartıcı’nın mesajı şöyle;  “Bu gün 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık günün de oğlum Y. Emre Kızartıcı adına Evde Engelli Bakımın da bakıcı aylığı eşitsizliğini gidermek için açtığımız dava Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından okumadan ret edilmişti. Oğlum Y. Emre Kızartıcının dosyasını değerli Avukatımız Çağdaş ÇİZER  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine  (AİHM) gönderdi . Tüm engellilerimize faydalı olur umudundayım”

BEN ÖLÜRSEM ENGELLİ ÇOCUĞUMA KİM BAKACAK?
Engelli, özel çocuğu olan Ailelerimiz, Anne ve Babalarımız hep aynı endişeyi taşımaktadırlar. “Ben ölürsem Engelli çocuğuma kim bakacak” Bilal Bey bu konuda yıllarca yapmış olduğu çalışmalarını da şöyle özetlemektedir; 1996 yılında Otizmli aileler bir araya geldik Umut Işığı Özürlü Çocukları Destekleme Derneğini kurduk. İçimizden derneğimizin Başkanlığını yapan Işıl Çakmak arkadaşımız derneğimizin de yönlendirmesi ile Oğlu Şafak Erdemgil  ve çocuklarımızın devam ettiği Güneş Işığı Rehabilitasyon Merkezini kurdu . 2002 yıl Sosyal Hizmetlerden bir yazı ile 21 yaşını dolduranlar engelliler artık Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezlerinden hizmet almalarına son verildi.  Işıl Hanımın oğlu da eğitim dışı kalmış oldu. Dava açmaya karar verdik Şafak Erdemgil'in Eğitim ve Rehabilitasyon hakkından mağdur edildiğine dair Danıştay 8.  Dairesinde dava görülürken Bende hem Umut Işığı Zihinsel Özürlüler Derneği Başkanı olarak ve Zihinsel Özürlüler Federasyonu yönetim kurul üyesi olarak çıkan dergimiz de bu konuyu sık sık işledik kamuoyunun dikkatini çektik. 2003 yılında Danıştay 8.  Dairesi zihinsel özürlüler için yaş sınırının kaldırılması için önce Yürütmeyi durdu daha sonra da Zihinsel ve otizmli çocukların eğitim hakkının yaş sınırı getirilmeden ömür boyu verilmesini hükme bağladı . Bunun ardından diğer engel grupları da bu haktan yararlandılar. Bu gün bütün Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri açtığımız bu dava sayesinde hizmetlerine devam etmekte engelli vatandaşlarımız bu haktan yararlanmaktadırlar. Çabamızın sonuç vermesi bizleri sevindirmiş ve hak alımlarında motive etmiştir. Temennim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gönderdiğimiz dava da lehimize sonuçlanır çocuklarımız ve aileleri rahat ederler. Tüm engelli kardeşlerime sağlık ve şans diliyorum.

BAKIM SİGORTASI NEDİR?
Bakıma muhtaçlık riski, yaşlılıktan farklı olarak çoğu zaman öngörülmesi mümkün olmasa da, hayatın her aşamasında ortaya çıkabilecek bir risktir. Bakıma muhtaçlık, yaşamın doğal döngüsü içerisinde ortaya çıkabileceği gibi, bir hastalığa ya da bir kaza sonucunda da kendisini gösterebilmektedir. Bu nedenle de sigorta yükümlülüğüne ilişkin Almanya’da ve tüm Avrupa Birliği Ülkelerinde  tüm toplumu kapsayacak bir biçimde yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Bakıma muhtaçlık da yukarıda ifade edildiği üzere bir sosyal risktir ve bu riske karşı da sosyal güvencenin sağlanmış olması önemli bir zorunluluktur. Bu risk sadece yaşlanma ile ilgili değildir. Hastalık, kaza, işsizlik,engellilik ve ölüm gibi nedenlerle de bakıma muhtaçlık ortaya çıkabilmektedir. Bakıma muhtaç kişi genel olarak, “kronik hastalık, ileri yaşlılık ve/veya ağır engellilik vb. sebeplerle temel gereksinmelerini yerine< getirememesinden başkalarının bakım hizmetine ve desteğine ihtiyaç duyandır” .
Bakıma muhtaç kişiler giyinme, yeme-içme, beden temizliği, alışveriş gibi temel gereksinmelerinin aile fertleri veya yakınları tarafından karşılanmasına ihtiyaç duymaktadırlar. Dolayısıyla bu kişilerin aile fertleri veya yakınları bu hizmetleri yerine getirirken fiziki, psikolojik ve ekonomik büyük fedakârlıklara katlanmaktadırlar.


Bakım sigortasının amacı; bakıma muhtaç kişilere destek olmak ve bir sosyal risk türü olan bakıma muhtaçlık riskine karşı bir emniyet ve bu riskten doğan maddî zararların (gelir kaybı veya gider artışı) karşılanmasıdır.Buna ilave olarak bakım ihtiyacının karşılanmasını temin etmek ve bakıcı aile fertlerinin bakım yükünü hafifletmek de bakım sigortasının amacı içinde yer almaktadır   
 “Bakım sigortası” uygulaması  bir yandan yaşlanan nüfusun sağlık ihtiyaçlarını gidermek diğer yandan da bakım koşullarını sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. Bakım sigortası, primli sistem, primsiz sistem ve bu iki  sistemin birleşiminden oluşan karma sistem olarak üç şekilde uygulanmaktadır. 
Hollanda, Japonya, Kore, Lüksemburg ve Almanya primli sistem içerisinde yer almaktadır.
Primsiz sistem Norveç, İspanya, Polonya, Litvanya ve İngiltere’de uygulanmaktadır. Karma sistemin kullanıldığı ülkeler arasında da Almanya gösterilebilir

Ülkemizde de bakıma muhtaçlık riskine karşı engelli bireyler başta olmak üzere her bireyin güvence altına alınması ve bakıma muhtaçlığın sosyal sigorta sistemi  içinde değerlendirilerek Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde, “Bakım Sigortası” oluşturulması gerekmektedir. Bakıma muhtaçlık kriteri, engelli, yaşlı ve hastalık durumuna göre belirlenmeli, bakıma muhtaçlık seviyelerine göre hizmetler planlanmalıdır.
Engelli sivil toplum örgütlerimiz Konfederasyon, Federasyon ve Derneklerimizin değerli Başkan ve yöneticileri ülkemizde bakıma muhtaç milyonlarca insanımız sizlerden  küçük hesaplar peşinde koşmak, kendi reklamınızı yaptığınız, maddi ve manevi menfaat sağladığınız projeler yerine  geçmişte Türkiye Sakatlar Konfederasyonumuza daire alınması için yapılan yardım kampanyası için  cesur yürek birkaç arkadaşımızla birlikte hiç endişe duymadan  evini ipotek etme cesaretini gösteren Engelli Çocuğu olan Sayın Bilal KIZATICI gibi Babaların Ulusal ve Uluslar arası yasal hak mücadelesine  katkı sunmanızı ve destek olmanızı bekliyoruz.
Saygılarımla
Rifat EMEKÇİ
Engelli Hakları Savunucusu


 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum