CUDİ DALAR

CUDİ DALAR

SORUN KAPISI
[email protected]

TOPLUM VE SORUNLARI

15 Şubat 2024 - 21:02

TOPLUM VE SORUNLARI
Bireyler sosyolojik olarak toplum denilen ortamda yaşar, barınır, çalışır, eğlenir ve ihtiyaçlarını karşılar.

           Bu yaşam içinde mutlaka toplum içinde birlikte olduğu diğer insanlar ile müşterek faaliyetlerde bulunur, ihtiyaçlarını belirler ve karşılar, ilişkilerini devam ettirir.
           Bu birliktelikler; maddi olduğu gibi manevi olarak ta ortaya çıkar .
          Apartmanda veya sitede birlikte yaşamın gereği 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri doğrultusunda yaşam ortamındaki birlikteliğin doğurduğu sorunlar ortaya çıkabilir.
          Çalışma hayatında da; Şirketler hukuku hükmünde oluşan ortaklık, şirketleşme gibi birlikteliklerde aynı şekilde sorunlar ortaya çıkabilir.
          Kişinin tek başına anında sahip olamayacağı konut ihtiyacı için 1163 sayılı kooperatifler kanunu hükmü kapsamında kurulan ve kurulacak konut yapı kooperatifine ortak olduğunda da yönetim kurulu veya denetim kurulu üyeleri ile veya diğer ortaklarla sorunlar ortaya çıkabilir.
           Kişilerin doğdukları yöre, şehir veya köy adet ve örfler ile kültürlerin devamı ile hemşerilik dayanışması, yaşadıkları ortamda adet ve örfler ile kültürlerini tanıtmak için kurulan HEMŞERİ DERNEKLERİ’ nde de egoların yükselmesi ile de sorunlar ortaya çıkabilir.
           Aynı meslek ve iş kolunda faaliyet gösteren kişilerin, mesleki dayanışma gereği oluşturdukları meslek kuruluş, oda vb birlikteliklerde de sorunlar yaşanabilir,
           Tüm bunların dışında toplum içindeki yardıma muhtaç kitleye insani yardım yanı sıra, çevre, doğa koruma güzelleştirme gibi amaçlarla kurulan yardım derneği , güzelleştirme derneği gibi kuruluşlarda da gerek bazı üyelerin egoları, gerek maddi çıkar çatışmaları sonucu da sorunlar ortaya çıkabilir,
            Yerel yönetim ve ulusal yönetim kapsamında aynı siyasi görüşteki kişilerin oluşturduğu ve üye oldukları siyası partilerde de; insanın doğasında olan üstünlük   hırsı, düşüncesini kabul ettirme çabaları, belli göreve seçilme hırsı ile bu kuruluşlarda da sorunlar yaşanabilir.
             Uluslararası nitelikteki kuruluşlardan LIONS ve ROTARY v.b. diğer isimlerde  ülkemizde kurulu olan uluslararası kabul görmüş, amaçları topluma hizmet yanı sıra, birlikte oluşturdukları üyeler ile mesleki dayanışma olan birlikteliklerde de; uluslararası öngörülen tavsiye niteliğindeki uygulanması gereken anlayış üyeler arası sevgi unsurları Türk toplumunda yukarıda saydığımız gibi özünde olan ego, hırs, çekememezlik, çıkar, politik zihniyet, birliktelik içinde yükselme çabası, uluslararası kabul görmüş kurucu başka ve geçmiş başkan a saygı göstermesi, oturma yerinin belirlenmesi konularında olumsuz davranma v.b  gibi ortaya çıkan sorunlar da yaşanabilir.
 
             İlk yazımda ; insanların doğasında olan hırs, yükselen ve engellenemeyen  ego, çıkar beklentisi birlikteliklerde sorun yaşanmasının önüne geçemez.

             Bundan sonraki yazımda; bu iyi niyetle ve güzel duygularla oluşturulan  birlikteliklerde  ortaya çıkan sorunların çözümünün hukuksal yollarla çözümü konularında ve sizlerden gelecek sorunlara yanıt olabilecek yazılar ile karşınızda olmak dileği ile saygılarımla.

İyi Haftalar Dileğimle
Cudi Dalar

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 1 Yorum