Savaş Aytimur

Savaş Aytimur

GÜNDEM MANİSA
[email protected]

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

19 Ocak 2024 - 23:56

Sivil toplum kuruluşları
Demokratik toplumun alameti farikası çok renk, çok ses, çok çeşitliliktir.
Değerli yazar  “Her türden ideoloji, din ve felsefenin nihai kertede, final tahlilde tek bir amacı vardır, o da tek tek her bir bireyin mutlu olacağı ortamların sayısını bir hayat çoğunluğu haline getirmek.”

Bu durumu temin eden süreçlerin belki de birincisi toplumu tektipleştirme fikriyatına itirazdan geçer.
İnsan olmanın onur ve bilincini kısıtsız duyumsamak demokratik toplumlarda şarttır ve hiç şüphesiz temel insan hakkıdır.
21. yüzyılda demokrasilerin değerleme notu alt kültürleriyle beslenmiş özgür bireylerin varlığı ile doğrudan ilişkilidir.
Özgür birey olabilme yolunda en önemli yol arkadaşlarından biri de sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla yürütülen örgütlü çabalardır.
İnsan üst kimliğinin paylaşımcı, barışçı ve tabii ki bilinçli ve yaratıcı niteliklerine ulaşabilmek, bizi biz yapan, değerlerimizin temelini atan kültürel alt kimliklerimizi rezervsizce, doyasıya, yaşamamızdan geçer.

Bu anlamıyla, bu kadim coğrafyada, her biri genetik kodlarımıza yerleşmiş çok sayıda etnisik ve ruhani kültürlerden beslenen farklılıklarımız tüm kurum ve kurallarıyla kurulması hedeflenen demokrasimiz adına en kıymetli zenginliğimizdir.Türkiye, ne yazık ki sivil toplum kuruluşları açısından pek başarılı bir konumda değildir.
Gerek sivil toplum örgütlerinin sayısı, gerekse bu örgütte görev alan insanların azlığı nedeniyle düşünüp, üzülmemiz gereken bir noktadayız.
Ecdattan bize intikal eden vakıf müessesesi bile başkalarının elinde mucizeye dönüşürken, mayası bize ait bu kurumun ülkemizde giderek etkisizleştirildiğini görmek içler acısı bir durumdur.Oysa, gerek vakıfların, gerekse derneklerin Türk toplumuna vereceği pek çok hizmet alanı bulunmaktadır.
Bu çalışmalarla hem demokrasimizin gelişmesine katkıda bulunabilir, hem katılımcı bir toplumun kimlikli bireyleri olarak kendimize olan güvenimizi artırabilir, hem de ahlaklı, inançlı ve faziletli nesiller yetiştirerek geleceğe sağlam köprüler kurabiliriz.Bugün ülkemizde, sayıları az da olsa bu konuda gayretli ve başarılı çalışmalar sergileyen, kendilerini üyesi oldukları topluma karşı sorumlu hissederek para, emek ve zamanlarını bu hayırlı çalışmalara hasreden, gönül kapılarını topluma ve insanlığa hizmet için açan değerli insanlarımız var.Sivil toplumculuk, çevre ve insan sevgisini gerektirir.
Doğayı, insanı, hayvanı sevmeyen, yardıma ve dayanışmaya kolay kolay eğilmez.
Bencil, egoist insandan da sivil toplumcu çıkmaz.
Sivil toplumculuk fedakárlık ister, özveri ister.Demokrasilerde siyasi iradeyi ve iktidarı en çok etkileyen kamuoyudur.
Kamuoyunu etkileyen de üçüncü sektördür. Sivil toplum, kamunun gözüdür, kulağıdır, dilidir, kalbidir, vicdanıdır.
Toplumun refleksidir. Samimi hizmet birliğinin sağlanması için birlik beraberlik için çalışan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza Doğan haber Manisa il temsilciliği olarak her yanınızda olacağız

Savaş Aytimur
www.doganhaber.org
Manisa temsilcisi

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum