Harun Zeydanlı

Harun Zeydanlı

Farkındamısın
[email protected]

Çağımızın Vebası Gösteriş Tüketimi

26 Mayıs 2021 - 09:00

Bugün modern insanin hayatı pizza tutkusu ya da koku çeşidi olan parfümler arasında ki tercihtemidir? 
Tüketmek bugün bir insanın ruhunda ki boşluğu doldurma telaşı izlenimi vermekte, tüketimi ihtiyaçtan ziyade haz olarak görmekte. Gerçek ihtiyaçlar ile sahte ihtiyaçlar arasında ki ayrımın ortadan kalktığı. Tüketim toplumunda ihtiyaç dışı tüketim mallarını sergilemek toplumsal farklılaşma mantığını ruh dünysadında içselleştirip ayrıcalıklı insan olmanın telaşını taşımaktadır. 
Tüketim çılgınlığının temel dinamiklerinden sayılan popüler kültüre değinmek işin özünü anlamamızda bizlere yardımcı olacağına inananlardan birisiyim. 
Popüler kültürün genel tanımı kalabıkların beğenisine uygun halkça tutulan belli zaman dilimin de varlığını gösteren sürekli değişime uğrayan yaşam tarzıdır.

****
Popüler kültür gündelik yaşamımıza kültür olarak karşımıza çıkar. Popüler kültür kapitalist mal üretme tüketim biçimlerine dayanan, tüketim için hazır hale getitilmiş bir kültürdür. 
İhtiyaç olarak tüketilen eşyanın üzerinde değişiklikler yapılarak tüketiciyi sağlam olan eşyanın geçerliliğinin sona erdiği algısını oluşturarak tüketiciyi tüketime zorlar. Çağımızın vebası haline gelen gösterişe dayalı tüketim alışkanlığı toplumumuz da kast sisteminin oluşmasında öncü konumdador. Gösterişci tüketim bir insanın toplumdaki statüsünü mevkisini maddi ölçeklerle öne çıkararak saygınlık elde etmenin topluma kendisini kanıtlama arayışının habercisi konumundadır.
*****
Hayatımızın anlamını tükettiğimiz nesnelerde arayan anlık yaşamayı tercih ederek kendimizide tükettiğimizi anlamalıyız.
Estetik kaygılarının daha fazla olduğu temel ihtiyaçlar ve insan hayatını kolaylaştırmak gibi düşüncelerinin geri planda kaldığı bir yaşam tarzından vazgeçmeliyiz.
Dünya dengedir, hayat dengedir ölçüsüz,hesapsız,kuralsız gelişi güzel hiçirşey mevcut değildir.
Hırslarımızın kölesi olmaktan vazgecmeliyiz

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum